Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miasta w Mysłowicach: Na początek będą trzy kontrole

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Na pierwszym w tym roku posiedzeniu komisji rewizyjnej Rady Miasta radni przyjęli sprawozdanie z pracy komisji za 2012 rok i powołali zespoły kontrolne, które w pierwszym półroczu skontrolują: wydatki w wydziale organizacyjnym Urzędu Miasta, zamówienia publiczne magistratu poniżej 14 tys. euro i wykonanie budżetu miasta za 2012 rok. Ostatnia kontrola wiązać się będzie z przygotowaniem przez radnych wniosku w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Mysłowice, Edwarda Lasoka.

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię